Sushi & Sashimi

Sake (Smoked Salmon) <span style="color:red">*</span>
Sashimi (3pcs)
$4.99
Escolar (White Tuna) <span style="color:red">*</span>
Sashimi (3pcs)
$5.49
Escolar (White Tuna) <span style="color:red">*</span>
Sushi (2pcs)
$5.25
Hamachi (Yellow Tail) <span style="color:red">*</span>
Sashimi (3pc0
$5.49
Hamachi (Yellow Tail) <span style="color:red">*</span>
Sushi (2pcs)
$5.25
Tako (Octopus)
Sashimi (3pcs)
$4.99
Tako (Octopus)
Sushi (2pcs)
$4.75
Unagi (Fresh Water Eel)
Sashimi (3pcs)
$4.99
Unagi (Fresh Water Eel)
Sushi (2pcs)
$4.75
Kani (Crab Stick)
Sushi (2pcs)
$3.75
Sake (Smoked Salmon) <span style="color:red">*</span>
Sushi (2pcs)
$4.75
Maguro (Tuna) <span style="color:red">*</span>
Sashimi (3pcs)
$5.49
Maguro (Tuna) <span style="color:red">*</span>
Sushi (2pcs)
$5.25
Fai (Red Snapper) <span style="color:red">*</span>
Sashimi (3pcs)
$4.49
Fai (Red Snapper) <span style="color:red">*</span>
Sushi (2pcs)
$4.25
Ebi (Shrimp)
Sashimi (3pcs)
$4.49
Ebi (Shrimp)
Sushi (2pcs)
$4.25
Kani (Crab Stick)
Sashimi (3 pcs)
$3.99